Actas Consejo Escolar

 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024
           
Acta N°1               Acta N°1             Acta n°1 Consejo Extraordinario Virtual

Acta n°1

 Acta n°1                   

Acta n°1

Acta Constitución  2024                                       

Acta N°2 Acta N°2  Acta n°2 Consejo Extraordinario Virtual Acta n°2 

Acta n° 

Acta n°2
Acta N°3 Acta N°3 Acta n°3 Consejo Constitutivo Virtual  Acta n°3

Acta n° 

 
Acta N°4 Acta N°4  Acta n°4 Consejo Constitutivo Virtual   Acta n°4 Acta N°4   
Acta N°5 Acta N°5 Acta n°5 Extraordinario    
Acta N°6 Acta N°6      
Acta N°7  Acta         N°7                
Acta N° 8      
Acta N° 9